Selasa, 23 Juni 2009

Sangu leladi

Panca Utama
1.tansah elinga ing gusti
2.nandura kabecikan lan ndedera kautaman
3.mburua drajate urip nanging aja kanthi nindessakpepadanetitah
4.ngoyaka kabutuhaning urip nanging aja kapilut ing banda
5.lakua sabar,sadar lan narimo ing pandum

wejangan


PEPELING

sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada